Ulička pro záchranné složky

 01.10.2018

Víte, kde a v jakých situacích vytvořit uličku pro záchranné složky?

1.10.2018 vešla v platnost novela zákona 361/2000 Sb. (zákon o provozu na pozemních komunikacích).

 

§ 41 odstavec 8 zákona o provozu na pozemních komunikacích:
„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“


Co to znamená v praxi?

Na silnici pro motorová vozidla a na dálnici (viz. značky)

 silnice pro motorová vozidla - SkoleniRidicu-online.cz dálnice SkoleniRidicu-online.cz

má povinnost řidič, který přijíždí do kolony (důležité je provádět úkon v době jízdy, nikoliv po zastavení, kdy je manévrování již obtížnější) utvořit mezi levým pruhem a ostatními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem předností v jízdě, tedy vozidla užívající modrého světla a nově i červeného světla a také pro průjezd vozidel správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích. Pokud tak řidič neučiní, nejenže může dostat pokutu až ve výši 2500 Kč, ale především svým přestupkem může způsobit to, že nebude poskytnuta záchrana včas.

Ulička pro záchranné složky | SkoleniRidicu-online.cz

obrázek: Ministerstvo dopravy České republiky (www.mdcr.cz)

 

SPOČÍTEJTE SI VAŠI CENU

Pokračovat

Aktuality

Dnem 31.3.2021 končí zimní období. Krásné, šťastné kilometry.
Potřebujete proškolit zaměstnance a mít platné osvědčení ještě dnes? Jednoduché. Objednejte a úspěšně složte test. Dočasné potvrzení obdržíte okamžitě. Krásné, šťastné kilometry.
Všem klientům přejeme vše nejlepší, hodně úspěchů a zdraví. Náš portál je zde pro Vás již přes 10let. Jsme rádi, že jej stále hojněji využíváte. Děkujeme.
Potvrzení proškolených zaměstnanců za minulý rok pro OIP, pojišťovny a ostatní orgány státní správy máte možnost kdykoliv stáhnout ze své administrativy a zároveň je od nás obdržíte během následujících dní.
Češi musí stát fronty na výměnu řidičáků nemoci navzdory. Stát proto připravuje výjimku, která by mohla platnost řidičských průkazů prodloužit až o 3 měsíce.
Ptejte se

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek