Reference: FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o.


Originál dopisu
 

Školení řidičů online nás zbavuje starostí 
a zbytečné námahy 

Naše společnost zaměstnává pracovníky, kteří řídí služební automobily, a proto musíme provádět povinné školení řidičů. Abychom realizovaná školení maximálně zefektivnili, rozhodli jsme se letos poprvé vyzkoušet školení řidičů formou online a stali jsme se klientem portálu SkoleniRidicu-online.cz. Na první pohled nás zaujala jednak šíře přidaných služeb, jednak cena školení, která je zhruba poloviční oproti poskytovatelům provádějícím školení osobně v posluchárně.

A jaké jsou nyní naše zkušenosti se službami tohoto portálu? Veskrze pozitivní. Na prvním místě bych rád uvedl, že díky rychlosti školení online jsme u našich zaměstnanců zaznamenali výraznou úsporu času. A nejen u řidičů-referentů – díky klientskému účtu, jeho přehlednosti a jednoduché správě jsem mnoho času ušetřil i já sám. Podobně uživatelsky příjemná je administrativa proškolených řidičů (většinu z ní ostatně klientský účet řeší za nás), oceňuji i účelné a operativní řešení systému pro nově příchozí zaměstnance. Pohyb po portálu i v samotném certifikačním testu je bezproblémový a zvládá ho i méně zručný uživatel PC. Velmi praktická, hlavně pro zaměstnance bez přístupu k internetu, je možnost splnění testů off-line prostřednictvím papírových testů a jejich následným odesláním. 

Další promyšlené a praktické řešení představují osvědčení pro řidiče o provedeném školení. Díky dočasnému elektronickému certifikátu může řidič hned druhý den po úspěšném absolvování testu prokázat, že je řádně proškolen. Po splnění všemi pak zaměstnanci obdrží plastová osvědčení, která jsou díky kvalitě zpracování a velikosti ideální k uchovávání mezi ostatními doklady.

Závěrem bych chtěl zmínit, že naše společnost je spokojena i s přístupem pracovníků portálu SkoleniRidicu-online.cz – při telefonické komunikaci byli vždy vstřícní a ochotní.    

Petr Havránek
vedoucí oddělení dopravy

 

SPOČÍTEJTE SI VAŠI CENU

Pokračovat

Aktuality

Proběhla aktualizace testových otázek dle aktuálních legislativních změn.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2024.
Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Ptejte se

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek