Letní období

 15.03.2023

Blíží se letní období (od 1.4.)

Dle §40 zákona 361/2000 §40 - Zákon o provozu vozidel na pozemních komunikacích rozlišujeme 2 období. Letní a zimní.  

Letní období (1.4.-31.10.) V tomto období je vhodné užít letních pneumatik. Podmínkou je hloubka dezénu, která nesmí být menší než 1,6mm. 

Zimní období (1.11.-31.3.)

V tomto období musí řidič při jízdě užít zimních pneumatik pokud se na silinici vyskytuje souvislá vrstva sněhu, ledu nebo námrazy anebo lze vzhledem k akutálnímu počasí předpokládat, že by tam mohla být.

Zimní pneu v letním období?

Možná už jste to zažili. Zimní pneumatiky už jsou na hraně a tak si řidič může říct, že je nechá tzv. na dojezd v letním období. Je třeba mít však na paměti, že existují již případy, kdy pojišťovna z důvodu chybně užitých zimních pneumatik v letním období odmítala poskytovat náhradu škody vzniklou havárií. Tyto spory se pak složitě řeší u soudu s nejistým výsledkem. Proto doporučujeme pro letní období přezout na letní pneumatiky včas.

Cyklisté a motorkáři

Po zimě je třeba oprášit také pozornost v oblasti tzv. dvoustopých vozidel. Cyklisté a motorkáři se začnou v provozu stále více objevovat. Jsou rychlí a méně viditelní, byť stále více motocyklistů využívá výrazných reflexních prvků. Dbejte zvýšené opatrnosti při jejich předjíždění. 

Chodci

Při hezkém počasí se zvýší počet chodců i mimo obec, kteří užívají silnici. Chodci sice mají nově povinnost mimo obec při snížené viditelnosti užít reflexních prvků, nicméně tomu tak není vždy. Je proto důležité dbát zvýšené opatrnosti také vůči chodcům, kteří se pohybují mimo chodníky. Nejde o to, kdo je v ten daný moment v právu, ale o to, že střed s chodcem mnohdy končí fatálně.

Řidič nesmí předjíždět

Způsob a povinnosti při předjíždění vyplývají z §17 zák.361/2000, ve kterém je i v odst.5 řečeno, kdy řidič předjíždět nesmí:

a) nemá-li před sebe rozhled na takovou vzdálenost, která je nutná k bezpečnému předjetí,

b) jestliže by se nemohl bezpečně zařadit před vozidlo nebo vozidla, která hodlá předjet,

c) jestliže by ohrozil nebo omezil protijedoucí řidiče nebo ohrozil jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích,

d) na přechodu pro chodce a bezprostředně před ním,

e) dává-li řidič vpředu jedoucího vozidla znamení o změně směru jízdy vlevo a není-li možné předjetí vpravo podle odstavce 1 nebo předjetí v dalším volném jízdním pruhu vyznačeném na vozovce v tomtéž směru jízdy,

f) na křižovatce a v těsné blízkosti před ní; tento zákaz neplatí

1. jde-li o předjíždění vpravo podle odstavce 1,

2. jde-li o předjíždění jízdních kol, mopedů a motocyklů bez postranního vozíku,

3. na hlavní pozemní komunikaci,

4. na křižovatce s řízeným provozem, 

g) na železničním přejezdu a v těsné blízkosti před ním.

Řidič předjížděného vozidla nesmí zvyšovat rychlost jízdy ani jinak bránit předjíždění.

Únava

Teplé počasí s sebou může přinést více únavy. Zajistěte si při delších jízdách vhodné přestávky. Ze zákona má řidič služebního vozidla povinnost učinit přestávku po 4,5h jízd na dobu nejméně 30min. Toto je však již zákonná povinnost. Doporučujeme reagovat včas na první příznaky únavy (rychlé mrkání, pálení očí, zívání apod.) a přestávku učinit i dříve. 

Opravy na silnicích

Letní období s sebou také přináší opravy vozovek a tudíž různá omezení, změny řízení provozu apod. Je třeba v těchto situacích zvýšit poroznost jak je provoz v omezení řízen (značky) a zároveň použít i logické uvažování, ne vždy je totiž dočasné značení jasné.  

Závěrem

V letním období sice neočekáváme mráz, sníh, náledí, nicméně je třeba i v tomto období dbát zvýšené opatrnosti a přizpůsobit jízdu povaze vozovky. Tedy při nebo po dešti, mrholení, kroupách. V případě snížené viditelnosti reagovat zapnutím světel do mlhy. Pokud je Vaše vozidlo vybaveno i předními světly do mlhy, musí být užity spolu se zadními. 

 

Přejeme Vám ať jsou Vaše kilometry šťastné a bez nehod. 

 

SPOČÍTEJTE SI VAŠI CENU

Pokračovat

Aktuality

Proběhla aktualizace testových otázek dle aktuálních legislativních změn.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2024.
Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Ptejte se

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek