Novinky 2022

 01.01.2022


Od 1.1.2022 platí pro řidiče několik zásadních novinek, které si můžete také stáhnout v pdf souboru zde. nebo jej také naleznete v dokumentech pro stažení nahoře tohot článku. 

pozor cyklisti |SkoleniRidicu-online.cz

 Předjíždění cyklistů

  Zřejmě nejdiskutovanější téma. Řidič je povinen při předjíždění cyklisty dodržet bezpečný boční odstup vozu, nákladu či přívěsu nejméně 1,5 metru. U pozemních komunikací s nejvyšší dovolenou rychlostí maximálně 30 km/h, pak 1 metr.

 

jízdní pruhy | SkoleniRidicu-online.cz

Pozor na vyhrazené jízdní pruhy

Městská a obecní policie bude moci na místě pokutovat přestupky související s neoprávněným užitím vyhrazeného jízdního pruhu. Vyhrazené jízdní pruhy jsou například určeny autobusům hromadné dopravy, ta­xíkům či policejním, hasičským a záchranářským vozidlům.

 

vyhrazené parkovací místo |SkoleniRidicu-online.czNeoprávněné parkování na místě pro invalidy 2 body!

Za neoprávněné parkování na místě vyhrazeném pro invalidy nebo zneužití parkovacího průkazu  pro tyto osoby, senově zapíše i ztráta 2 bodů v bodovém hodnocení řidičů.

Tady bychom Vám rádi připomněli, že místo pro invalidy musí být označeno jak svislou značkou, tak také podélným značením (piktogramem na vozovce), jinak je takové místo bez vyhrazení. Stává se totiž, že tak jak místa pro invalidy vznikají, tak také zanikají. Při zrušení parkovacího místa pro invalidy, obec odstraní svislé značení a podélné značení většinou přetře šedou barvou. Nicméně to může být  stále značně viditelné a pro neznalého řidiče matoucí.

 

Úprava promlčecích dob u objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla

od 1.1.2022 se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla, a zároveň se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.“

 

Zákaz pivních kol

Zákaz požití alkoholických nápojů či jiných návykových látek přepravovanými osobami aktivně se podílejícími na jízdě (tzv. beer bike, pivní kola). Tento zákaz byl již dříve prosazen například v Praze.

 

Odtah na návrh obce

Dříve měl možnost podat návrh na odtah pouze vlastník komunikace. Nyní se pravomoci rozšiřují i na obec, která tak může iniciovat řízení o odstranění vraku z veřejně přístupné účelové komunikace. 

 

Řidičák na traktor

Nedostatek pracovních sil v zemědělství a lesnictví přinutil vládu zjednodušit řízení traktoru, které tak bude možné řídit také s ŘP sk.C, a to i uděleným v zahraničí.

 

Pokuta za nezvážení

Toto se sice týká nákladní přepravy, nicméně to třeba někomu pomůže. 
Horní hranice pokuty ukládané na místě řidičům nákladních aut, kteří se odmítnou podrobit nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení, se zvedne z 30 000 korun na 100 000 Kč. Mnoho řidičů totiž takové vážení odmítalo, protože výše pokuty byla nižší než pokuta za překročení hmotnostních limitů.

 

 

 

CALCULATE YOUR PRICE

Continue

Newsreel

Proběhla aktualizace testových otázek dle aktuálních legislativních změn.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2024.
Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Ask us

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek