Co dělat při dopravní nehodě?

Víte, jak postupovat, když se stanete účastníkem dopravní nehody? Víte, co má nejvyšší prioritu a co naopak počká? Víte, kdy musíte volat policii? Všechny tyto informace jsme pro vás shrnuli na jednom místě.

1. Stala se nehoda: Zastavte
Co nejrychleji zastavte a zatáhněte ruční brzdu. Udělejte to vždy; i při banální nehodě, třeba když někomu na parkovišti před supermarketem odřete lak.

2. Vypněte motor vozidla
Pokud motor ještě běží, vypněte jej. Zabráníte tím hrozbě požáru.

3. Zapněte výstražná světla
Rozsvícením "blikačů“ upozorníte ostatní řidiče na problémy na silnici. To je v období, kdy je mlha, případně padá sníh, velmi důležité.

4. Oblékněte si reflexní vestu
Pokud to situace umožňuje, oblékněte si reflexní vestu a pokud máte ve vozidle více osob, organizujte jejich bezpečné vystoupení z vozidla a odvedení na bezpečné místo. 

5. Zhodnoťte zdravotní stav účastníků nehody
V případě jakýchkoliv pochybností vždy volejte záchrannou službu - přededete tím mnoha problémům.

6. Umístěte výstražný trojúhelník
Použití výstražného trojúhelníku je povinné a za opomenutí hrozí pokuta. Ale hlavně jím upozorníte řidiče za vámi na problémy na vozovce. Mimo obec musí být umístěn minimálně 50 metrů za autem.

7. Zajistěte průjezd nebo řiďte dopravu
Je vhodné, aby si účastníci nehodu co nejpodrobněji zdokumentovali (fotograife, nákresy) a pak se snažili o zajištění odstranění překážky nebo zajištění bezpečného průjezdu ostatních vozidel. Pokud nejste schopni zajistit průjezd, je třeba vždy zavolat policii. 

8. S nebo bez Policie?
Policii musíte volat pokud:
- je účastníkem 3. osoba, soukromý nebo veřejný majetek (veřejné osvětlení, zaparkované vozidlo, jiný soukromý majetek)
- je někdo zraněn nebo usmrcen nebo je podezření na zranění
- je výše škody na jednom vozidle vyšší než 100 tis. Kč - není třeba se obávat odhadu. Pokud jste zhodnotili, že je výše škody menší a při opravě vozidla se ukáže, že je škoda vyšší než 100 tis. Kč není to důvodem k tomu, aby pojišťovna neuhradila způsobené škody.
- uniknou z vozidla provozní kapaliny (pohonné hmoty především)
- nejste schopni zajistit průjezdnost komunikace
- pokud nemáte možnost identifikovat účastníka nehody (nemá ŘP ani OP apod.)
- ve všech sporných případech i v těch, kdy se nejste schopni s účastníky nehody dohodnout

9. Co dělat, když auto začne hořet
Když auto hoří, okamžitě opustit vozidlo. Pokud máte ve vozidle hasící přístroj, můžete jej použít, avšak je třeba mít na paměti, že jsou ve vozidle silně hořlavé a vybuchující látky. Pokud nechráníte životy, doporučujeme zavolat hasiče a řídit se jejich pokyny.

10. V autě zůstal člověk – kdy ho vyprostit
Pokud to jde, je vhodné se zraněným příliš nehýbat. Jestliže to vyžaduje situace, například hrozba požáru nebo je člověk v jiném ohrožení života (např.nedýchá), je lepší člověka vyprostit i za cenu, že mu můžete zhoršit poranění. Pamatujte, že nejdůležitější je zachování životních funkcí.

Vždy se řiďte pokyny své pojišťovny, případně pojišťovny viníka
Předejdete tím mnoha problémům při následném řešení.


Jak postupovat, když není třeba volat policii?
Kontaktujte pojišťovny a řiďte se jejími pokyny. Vždy vyplňte záznam o dopravní nehodě (pokud nemáte všeobecně akceptovatelný vzor, zajistěte maximum informací o účastnících a nehodě) a nechte si vše podepsat. 

Kdo nahradí vzniklou škodu?
Pokud jste nehodu zavinili, obraťte se na pojišťovnu, kde máte uzavřené povinné ručení. V opačném případě by vás měla kontaktovat pojišťovna viníka, a to do tří dnů. Nicméně doporučujeme, pohlídat si, aby viník nehodu nahlásil své pojišťovně (vhodné je získat číslo škodní události, pod kterým je nehoda u pojišťovny vedena) a řídit se pak jejími pokyny, případně pochynosti konzultovat se svojí pojišťovnou a zaměstnavatelem.

CALCULATE YOUR PRICE

Continue

Newsreel

Proběhla aktualizace testových otázek dle aktuálních legislativních změn.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2024.
Novela zákona 361/2000 mimo jiné nabízí řídit vozidlo mimo autoškolu už od 17 let v doprovodu tzv. mentora.
Dnem 31.3. končí zimní období. Nechte zkontrolovat vozidlo po zimě. Přezujte na letní pneumatiky.
Přejeme Vám krásný radostný rok 2023.
Ask us

Poskytovatelem a odborným garantem služby:

Tomáš Pešek